Pozvánka na odborné školení “Elektrika, elektrotechnika a diagnostika motocyklů“.

Firma Larsson Czech s.r.o. organizuje pro své partnery

odborné školení.

Firma Larsson Czech s.r.o. organizuje pro své partnery
odborné školení.

V průběhu školení získáte znalosti a dovednosti z oblasti praktiky měření osciloskopem, multimetrem, okruhu osvětlení, elektrických zdrojů, snímačů, zapalování, vstřikování atd. Zvláštní část je věnována diagnostice motocyklů, kdy si budete mít mimo jiné možnost prakticky vyzkoušet nové diagnostické přístroje firmy Texa a Gutmann.

Školení je rozloženo na teoretickou a praktickou část výuky. Čtyřdenní školení s celkovou časovou dotací 32 hodin.

Lektorem školení je profesionální školitel, technik a diagnostik motocyklů pan Miroslav Rollinger.

V rámci školení obdržíte vytištěné písemné podklady ke kurzu.

Teoretická výuka je zajištěna ve specializované teoreticko-praktické učebně formou výkladu, prezentací a praktických ukázek. Praktická výuka se uskuteční v prostorách teoreticko-praktické učebny a specializovaných motocyklových dílen. Tyto dílny jsou plně vybaveny veškerou dostupnou a používanou opravárenskou a diagnostickou technologií.
 
Kapacita školení je omezena z důvodu snahy o jeho maximální kvalitu na 12 osob na jeden termín.
 
Pro účastníky školení budeme mít připravenou speciální slevovou nabídku na vybrané servisní vybavení a diagnostiku motocyklů z naší nabídky.

Termín školeni je od 12. – 15. prosince 2019.

  • Cena školení je stanovena na 8.595,- Kč bez DPH, 10.400,- Kč s DPH.
  • V ceně školení je zahrnuta výuka, výukové podklady, občerstvení a obědy.
  • V ceně školení není zahrnuto ubytování.

 
V případě zájmu o školení nás prosím kontaktujte na: libor@larsson.cz.

Termín uzavírky příjmu přihlášek na školení je do 30. 11. 2019.

 

 

Larsson Czech s.r.o.

Kaštanová 489/34
620 00 Brno

Tel.: +420 532 176 440
Mob.: +420 775 521 543

E-mail: obchod@larsson.cz